บริษัท มั่นคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060054

บริษัท มั่นคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นจะเติบโตอย่างมั่นคง โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับคุณภาพสินค้า การบริการ และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ตลอดจนดำเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท มั่นคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • Site งาน : 55 หมู่ 4 ต.อ้อมใหญ่
    อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
  • Tel : 02-420-7141
  • Fax : 02-420-7142
  • Website : http://www.theshelterhome.com
Top