บริษัท เฮกซ่าไทยแลนด์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060056

Hexa Thailand Corp., Ltd. was established in 1978, started the business with supplying chemicals for water treatment and for process in sugar industry, with a good aggressive team, we have developed and expanded our business into manufacture and distributor of equipments for most industries such as food industry, chemical, textile, automotive industry, power plant industry and sugar industry, especially the later two industries that we are expertise.

In 1992, we started consulting service, engineering design and provide turnkey projects for fuel, energy conservation, and sugar plant.

At present, our main business is to provide consulting and engineering service together with providing the turnkey projects for big sugar factories both in Thailand and Indonesia.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เฮกซ่าไทยแลนด์ จำกัด
  • 67-67/1-3 ซ.สมานฉันท์-บาโบส ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 02-712-0616-21
  • Fax : 02-381-8987
  • Website : http://www.hexathailand.com
Top