ไทย โซลูชั่น อินทิเกรเตด จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060059

บริษัท ไทย โซลูชั่น อินทิเกรเตด จำกัด (Thai Solution Integrated Co.,Ltd.) ซึ่งเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัท จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105554001954 ประกอบธุรกิจโดยแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ คือบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยประสบการณ์ และบุคลากร ที่มีความสามารถ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทฯ คนไทยที่สามารถผลิตซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักการว่า "การทำงานต้องมีขั้นตอนแบบแผนแน่นอน (Methodology) ภายใต้การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Project Management) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด และโครงการสำเร็จตรงตามเป้าหมาย ทั้งเวลา และงบประมาณ"

สถานที่ตั้งสามารถดูได้จากแผนที่ตามเว็บไซร์ http://www.tsi.in.th/portal/contactus.html

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • ไทย โซลูชั่น อินทิเกรเตด จำกัด
 • บจก.ไทย โซลูชั่น อินทิเกรเตด
  เลขที่ 111/268 ภัทรโมทาวน์ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19
  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  เบอร์โทรศัพท์: 02 584-7032.
  เบอร์โทรสาร: 02 584-7033.
  อำเภอเทศบาลเมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Tel : 025847032
 • Fax : 025847033
 • Website : http://www.tsi.in.th
Top