ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060093

บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการประเภทการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย สถานะปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป
  • 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น21 ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 026941065-6
  • Fax : 026941067
Top