บริษัท วี.เอ็ม.วี.เค.เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16080004

บริษัทวี.เอ็ม.วี.เค.เซอร์วิส จำกัด จัดตั้งตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับพื้นที่เช่า โดยมีพื้นที่เช่าในห้างเทสโก้โลตัสกว่า 20 สาขา ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด และมีธุรกิจโรงแรมที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งกำลังจะเปิดดำเนินการภายในปี 2559 ทางบริษัทฯ จึงมีความสนใจผู้ที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาบริหารงานด้านกับบริษัทฯ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท วี.เอ็ม.วี.เค.เซอร์วิส จำกัด
  • 88/7-8 ถ.เลียบวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-2842927 , 02-2842929
  • Fax : 02-2842928
Top