บริษัท ฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง

รหัสผู้ประกอบการ : EM16080060

บริษัท ฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2552 เพื่อประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง โดยกลุ่มนักธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นและมีมุมมองกว้างไกลภายใต้แนวคิวในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ที่พักอาศัยได้อย่างชัดเจน ด้วยการนำเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้สอดคล้องไปกับแนวคิดของโครงการ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง
  • 68/6 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • Tel : 053-226311
  • Fax : 053-226311
  • Website : http://www.himmaliving.com
Top