บริษัท นันทกรี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100034

โรงงานผลิตปุ๋ย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท นันทกรี จำกัด
  • 173/1 หมู่5 ต.อำแพง
    อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
  • Tel : 034-433081
  • Fax : 034-433100
Top