บริษัท นันทกรี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100034

โรงงานผลิตปุ๋ย

เปิดรับ 7 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , บ้านแพ้ว

16/01/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , บ้านแพ้ว

16/01/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , บ้านแพ้ว

16/01/2562

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

สมุทรสาคร , บ้านแพ้ว

16/01/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

สมุทรสาคร , บ้านแพ้ว

16/01/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

สมุทรสาคร , บ้านแพ้ว

12/06/2561

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

สมุทรสาคร , บ้านแพ้ว

22/02/2561

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท นันทกรี จำกัด
  • 173/1 หมู่5 ต.อำแพง
    อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
  • Tel : 034-433081
  • Fax : 034-433100
Top