บริษัท อินโฟโทรนิคส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100055

Infotronics Co., Ltd.
- เป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน CRM ด้วย Opensource Vtiger CRM
- เกียรติประวัติ และผลงานที่บริษัทได้รับ
- Nominee Asean ICT Award 2014 and Asia Pacific ICT Award 2014
- True Cloud Winner Project 2011
- Thailand ICT Award 2009,2007,2005
- ผู้พัฒนาระบบ CRM ของการบินไทย
- การพัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท อินโฟโทรนิคส์ จำกัด
 • 39/52 หมู่ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ 24
  ต. บางตลาด
  อ. ปากเกร็ด
  จ.นนทบุรี 11120
  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Tel : 0990035844
 • Website : http://www.infotronics.co.th
Top