บริษัท สตูดิโอ ฟอร์ตี้ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100056

บริษัท ประกอบกิจการประเภท ร้านอาหาร
"ร้านอาหาร บ้านสวนองุ่น"
ประเภท ไทย - ยุโรป
เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
เวลา 11.00 - 14.00 น.
(พักเบรก 3 ช.ม.)
เวลา 17.00 - 23.00 น.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สตูดิโอ ฟอร์ตี้ จำกัด
  • 9/9 หมู่ 4 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน
    เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
  • Tel : 02-882-2222
  • Fax : 02-882-2575
  • Website : http://www.bannsuanajoon.com
Top