บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100061

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด เป็นบริษัท Software House เกิดจากการรวมตัวของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงาน การวิเคราะห์โครงสร้างระบบการจัดการข้อมูล รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาทั้งในภาครัฐและเอกชน นับ 100 ราย มากกว่า 7 ปี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
  • 89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
    แขวงสนามบิน
    เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
  • Tel : 025325151
  • Fax : 025325158
  • Website : http://www.igenco.co.th
Top