บริษัท เคมเอ็กซ์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100071

บริษัท เคมเอ็กซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเพื่อ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ กาว (Adhesive) วัสดุยาแนว (Sealant) วัสดุกันซึม (Waterproofing) และ เคมีภัณฑ์ (Chemical Additives)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เคมเอ็กซ์ จำกัด
  • 77/249 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-252-9897, 02-252-7599
  • Fax : 02-254-4182
  • Website : http://www.chemex.co.th
Top