ซีเอ็มเอส คอมแพค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100083

บริษัท ซีเอ็มเอส คอมแพค จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยเปิดให้บริการรับออกแบบและจัดเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น ระบบบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ บริการเว็บโฮสติ้ง จดทะเบียนโดเมนเนม และออกแบบจัดทำสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถในตำแหน่งต่างๆ เพื่อรองรับการขายตัวขององค์กร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ซีเอ็มเอส คอมแพค จำกัด
  • อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Park)
    เลขที่ 99/28 ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 029622990
  • Fax : 029622990
  • Website : http://www.cmscompact.com
Top