บริษัท เอส.พี.แอสเสทกรุ๊ป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16120026

เปิดรับ 7 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

19/03/2561

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

19/03/2561

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

15/03/2561

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

15/03/2561

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

13/03/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

02/03/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

08/12/2560

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอส.พี.แอสเสทกรุ๊ป จำกัด
  • 388/21 หมู่ที่ 7 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
    อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
  • Tel : 098-0965962
Top