บริษัท เคมฟลีท จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17010042

บริษัท เคมฟลีท จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์เคมีสาธารณสุขที่ใช้ในบ้านเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรม และอื่นๆมายาวนานกว่า 30 ปี โดยทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เรามีระบบควบคุมคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) นอกจากนี้เรายังตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพนักงาน และ ต่อชุมชน จึงมีการจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามมาตรฐาน ISO14001:2015

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เคมฟลีท จำกัด
  • อาคารกอเทพวัลย์ เลขที่ 8 ซอยเพชรเกษม47/1 ถนนเพชรเกษม
    เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
  • Tel : 024548994 ต่อ 672
  • Fax : 024548994 ต่อ 645
Top