บริษัท ฟลูอิท ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17010051

จำหน่ายท่อ สายไฮโดรลิก อุปกรณ์ และอะไหล่อื่น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ฟลูอิท ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด
  • 95/5 หมู่บ้านกัลปพฤษ์ ซอยศรีด่าน22 ต.บางแก้ว อ.บางพลี
    จ.สมุทรปราการ 10540
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 02-3839400
  • Fax : 02-383 9401
Top