Avatara Resort

รหัสผู้ประกอบการ : EM17020041

โรงแรมเอวาธารารีสอร์ท เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บนเกาะเสม็ด ปัจจุบันมีการขยายงานเพื่อให้บริการลูกค้าของโรงแรมที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โรงแรมจึงต้องการรับผู้ร่วมงานที่มีใจรักงานบริการ ขยัน มีความอดทน เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆเป็นจำนวนมาก โรงแรมมีที่พักพร้อมอาหารและสวัสดิการให้แก่พนักงาน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Avatara Resort
  • 106 หมู่ 4, ตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,
    อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
  • Tel : 0970012555
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/avatararesort/
Top