บริษัท พร้อม โปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17030013

บริษัท พร้อม โปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการ บริหารอาคารชุด ทั้งอาคารชุดสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย และบริการแม่บ้านทำความสะอาดประจำอาคาร เพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ท่าน ได้ลงทุนไป ทางบริษัทฯ ตระหนักดีว่าในปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ได้เจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว และมีภาวะการแข่งขันสูง ทั้งอาคารชุดสำนักงาน และ อาคารชุดพักอาศัย ดังนั้นเฉพาะ อาคารชุดที่มีการบริหารที่ดีการบำรุงรักษาที่ดีได้มาตรฐานเท่านั้น จึงจะสามารถดึงดูดนักลงทุน และผู้ที่ต้องการ การอยู่อาศัย อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัท ที่จะประสบความสำเร็จ ในธุรกิจด้านนี้ได้จึงต้องพร้อมทั้งประสบการณ์ในการดำเนินงานฐาน การเงินที่มั่นคง การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนบุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน ซึ่งคุณสมบัติข้างต้น เป็นสิ่งที่ดี ทางบริษัทฯ ของเราใส่ใจดูแลและมองเห็นถึงความสำคัญมาตลอด เพื่อความมั่นใจในการบริการที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้กับลูกค้าของเรา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พร้อม โปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส จำกัด
  • 1000/137 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
    เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 0852222496
  • Fax : 027148090
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Prom.Professional.Service
Top