สมาคมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17030018

ด่วน!!!สมาคมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและบัญชี 1 ตำแหน่ง เพศหญิง
อายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิปวช. - ปริญญาตรี เงินเดือนตามวุฒิ
สนใจติดต่อ และสมัครได้ที่สมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ
Email: ubdpubdp@gmail.com โทรศัพท์ 02-9642197,
097-1616163
หมายเหตุ สมัครก่อนมีสิทธิ์เรียกสัมภาษณ์ก่อน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • สมาคมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด
 • สมาคมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด
  เลขที่ 327/15 ซอย 17 (ศรีอัมพร) ถนนเสนานิคม 1 แขวงเสนานิคม
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • Tel : 029642197 , 097-1616163
 • Fax : 029642198
 • Website : http://www.ubdp.or.th
 • Line ID : suchittar
Top