บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17030032

ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ สำหรับการออกแบบเขียนแบบ ผลิต และจัดการงานออกแบบทางด้านวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE/PLM) และรับให้คำปรึษาเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (CAE/FEA)ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมแม่พิมพ์, การออกแบบเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด
  • 2/69 ซอยบางนา-ตราด25 แขวงบางนา
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 0-2398-7641 ต่อ 19
  • Website : http://www.ecs-thailand.com
Top