บริษัท เอ.อาร์.เอส. เซมิซึ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17030058

ผลิต แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และทำชิ้นส่วน แม่พิมพ์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ.อาร์.เอส. เซมิซึ จำกัด
  • 158 หมู่ 2
    ตำบลบ้านเกาะ
    อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • Tel : 035246758-9
  • Website : https://www.ars-seimitsu.com
Top