บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17030098

บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการสถานพยาบาลชื่อ "โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์" เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง มีเจตนารมณ์ในการจัดบริการทางการแพทย์ตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ ยึดมั่นและมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริการ มากว่า 36 ปี นับตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปัจจุบัน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • 1748 ซ.สุขุมวิท ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  • Tel : 02-3611111
  • Fax : 02-7484721
  • Website : http://www.samrong-hosp.com
Top