บริษัท พารากอนลิสซิ่ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17040039

ประกอบธุรกิจโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พารากอนลิสซิ่ง จำกัด
  • 65 ซอยนาทอง ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-2746465-9
  • Fax : 02-2746470
  • Website :
Top