บริษัท พลัสแคร์แลบอินโนเวชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17050030

บริษัท Pluscarelab Innovaton Co.,Ltd. มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลุกค้า โดยที่ท่านสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ปริมาณการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของท่าน เพื่อให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทางบริษัทยังได้มีบริการในเรื่องบรรจุภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์สินค้า โลโก้ จนถึงสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยนักออกแบบมืออาชีพ พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนการผลิต และการจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามก”หมายทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น เอกสาร อ.ย. กระทรวงสาธารณสุข เครื่องหมายการค้า,สิทธิบัตร (Certificate of free sale Food and Drug Administration Ministry of Public Health, ใบ อ.ย. ) ภายใต้แบรนด์ของท่าน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พลัสแคร์แลบอินโนเวชั่น จำกัด
  • บริษัท พลัสแคร์แลบอินโนเวชั่น จำกัด 60/26 หมู่ 1
    อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
  • Tel : 0989315566
  • Website : http://www.Pluscarelab.com
  • Facebook Fanpage : Pluscarelab-fb
  • Line ID : 098-931-5566
Top