บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17050053

บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม โดยเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภทยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ โดยบริษัท ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 14 ปี มีความต้องการผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานกับเรา ตามรายละเอียด ดังนี้ บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม โดยเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภทยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ โดยบริษัท ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 14 ปี มีความต้องการผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานกับเรา ตามรายละเอียด ดังนี้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด
  • 157 หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
    อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 02-7061018
  • Fax : 02-7061700
  • Website : http://www.siamfukoku.com
Top