บริษัท ไทย ไฮ เวนเจอร์ส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17060065

Thai High is active in all aspects of the coffee supply chain. From plant to cup, Thai High has established a leading role in the Thai Coffee Industry. The company focus is on quality VS quantity which requires constant innovation, testing and implementation.

บริษัท ไทย ไฮ เวนเจอร์ส จำกัด(Thai High Ventures Co., Ltd.)คือ ผู้ผลิตกาแฟคัดคุณภาพ (Specialty Grade) ซึ่งเป็นกาแฟที่มีคุณภาพระดับสูง ได้มาตรฐานระดับสากล และยังเป็นผู้ผลิต Rainmaker Cold Brew กาแฟสกัดเย็นพร้อมดื่ม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไทย ไฮ เวนเจอร์ส จำกัด
  • ห้อง A1 16/9 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • Tel : 065 504 0127
  • Website : http://www.thaihighcompanies.com/index.html
  • Facebook Fanpage : Thai High Coffee
  • Line ID : rainmakercoldbrew
Top