บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17060066

บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ในเครื่องยนต์เอนกประสงค์ให้แก่ คูโบต้า และ ผลิตเครื่องจักร เป็นงานสร้างเครื่องจักร ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอาหาร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด
  • 56 หมู่ 9 ต.คูบางหลวง
    อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
  • Tel : 02-1598609
  • Fax : 02-9795066
  • Website : http://www.aitech.co.th
Top