บริษัท เบสท์ ออพติมั่ม เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17060070

บริษัท เบสท์ ออฟติมั่ม เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและให้บริการ เครื่องมืออุตสาหกรรม แบรนด์ ชั้นนำของโลก คือ บ๊อซ จากเยอรมันนี และ สแตนเลย์ จาก อเมริกา มานานกว่า 10 ปี โดยมีลูกค้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ โรงงานผลิต Autopart สำหรับรถยนต์ ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น

- Tightening Solutions
- Process engineering
- Automation process control
- After Sale Services

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Top