บริษัท อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070007

บริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย-ญี่ปุ่น และยังประกอบไปด้วยธุรกิจประเภทอื่น เช่น ธุรกิจก่อสร้าง และ ค้าส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด
  • 99 ซอยอุดมเกียรติ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10130
  • Tel : 026390989
  • Fax : 026930991
Top