บริษัท บี แอนด์ เจ คอนสตรัคชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070025

บริษัท บี แอนด์ เจ คอนสตรัคชั่น จำกัด
59 ซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 53 ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ประกอบกิจการ รับเหมาจติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Top