P.P.A.Medical Group Co., Ltd

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060467

บริษัทจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องเลเซอร์ผ่าตัดต่อมลูกหมากโต เครื่องเลเซอร์สลายนิ่ว เครื่องเลเซอร์สำหรับการรักษามะเร็ง เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดด้านอื่นๆ เครื่องวิเคราะห์ระบบทางเดินปัสสาวะ เครื่องวัดปริมาณน้ำในกระเพาะปัสสาวะ อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดแก้ไขอาการปัสสาวะเล็ด อุปกรณ์ควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งใช้ภายในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • P.P.A.Medical Group Co., Ltd
  • 89/9 อาคารธนพร ชั้น 1-2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
    เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
  • Tel : 02-9966030-2
  • Fax : 02-9966033
  • Share :
Top