บริษัท บีดีแอล เทค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070077

ซื้อมาขายไป

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท บีดีแอล เทค จำกัด
  • 97/945 ม.1 ซอย 18 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
    อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • Tel : 0956156461
  • Fax : 021529006
Top