บริษัท เฟล็คซ์มีเดีย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17080001

Columbus agency is the top ten online advertising agency in Thailand, be the part of Dentsu-Aegis Network. We are now looking for talented, adventure lover to explore the digital world with us !! If you love to work in dynamic and fast moving environment, we are your school for the future !! Columbus is the full scale online/digital agency, we specially in online creative and application development for agencies, marketers and brands. We managed more than 100 brands portfolio with various touch-point i.e. rich media, search marketing, Facebook application, viral campaign or mobile marketing.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เฟล็คซ์มีเดีย จำกัด
  • 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 12 ถนนพระราม 4
    แขวงสีลม เขตบางรัก
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : +6626324475
  • Fax : 26324476
Top