บริษัท ภูธนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17080014

องค์กร บริษัทของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 2002 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ทั้งสถาปนิก วิศวกรด้านต่างๆ และทีมออกแบบที่ชำนาญการ

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้
ทางทีมงานได้ดำเนินการ ...และมีผลงานของทางบริษัทออกมาแล้วกว่าสิบปี เริ่มต้นจากงานออกแบบ จนพัฒนามาด้านงานจัดการงานก่อสร้าง จนมาถึงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน
บริการของเรา ประกอบด้วย ...
การให้บริการที่เกี่ยวของกับการก่อสร้าง และ การตกแต่งอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ตั้งแต่เริ่มพัฒนาที่ดิน จัดหาสถาบันการเงิน จนถึงก่อสร้างตกแต่งพร้อมเข้าใช้อาคาร....

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Top