บริษัท ไอซลี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17080047

บริษัท ไอซลี จำกัด มีผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มองเห็นถึงธุรกิจ
ด้านธรรมชาติ จึงเข้าสู่ตลาดเครื่องสำอางค์ที่มีส่วนประกอบและ
วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติคือมะพร้าว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีแต่อาจ
ไม่มีใครทราบถึงคุณสมบัติต่างๆ ของมะพร้าว มะพร้าวสามารถ
มาใช้เป็นส่วนประกอบได้หมด ตั้งแต่น้ำ เนื้อและกะลา นี่คือสาเหตุ
ที่ผู้บริหารเล็งเห็นถึงประโยชน์ จึงได้นำมะพร้าวมาเป็นส่วนประกอบ
สำคัญในการทำผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า "Innoscent"

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Top