บริษัท ยู-วิน (ไทยแลนด์) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17080051

บริษัท ยู-วิน (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดดำเนินกิจการการผลิตน้ำผลไม้แบบ NFC ก่อตั้งขึ้นเมือวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทมุ่งมั่นผลิตผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ในภาชนะปิดสนิทที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้บริโภคและถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามด้วย
บริษัทได้ผ่านระบบ GMP/HACCP จาก SGS จึงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจกับทางเรา
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ น้ำส้ม น้ำแอปเปิ้ล น้ำองุ่น น้ำเสาวรส และน้ำมะพร้าว ซึ่งเป็นน้ำผลไม้คั้นสดแบบ NFC 100% ( Not From Consentrate )ที่ไม่มีสารเจือปนอาหาร ผลิตภัณฑ์ส่วนมากส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดประเทศจีน
ตอนนี้ทางบริษัทมีการวางแผนจะนำผลิตภัณฑ์จำหน่ายในประเทศไทยและอาเซียน 10 ประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยู-วิน (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 999/29-33 หมู่ 15 ตำบลบางเสาธง
    อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
  • Tel : 0-2182-5468
  • Fax : 0-2182-5469
Top