บริษัท สตาร์ เจอร์นี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17080054

บริษัทสตาร์ เจอร์นี จำกัด เป็นบริษัทผู้รับผิดชอบและดูแลระบบการตลาดออนไลน์และเวปไซด์ 1.www.ispiringvillas.com 2.www.yovada.com รวมไปถึงการบริการข้อมูลแก่ลูกค้าของทั้งสองเวปไซด์ดังกล่าวข้างต้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สตาร์ เจอร์นี จำกัด
  • 88/44 ม.4 ต.เกาะแก้ว
    อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
  • Tel : 076633022
  • Fax : 076619508
Top