บริษัท ที.บี.ที. คอมพิวเตอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17080060

เปิดดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ปัจจุบันประกอบจอแอลซีดี
ส่งขายทั้งในประเทศและต่างปรเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ที.บี.ที. คอมพิวเตอร์ จำกัด
  • 38/8-10 หมู่ที่ 4
    อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  • Tel : (02)4949112-5
  • Fax : (02)4949115
Top