Southsea Karon Co.Ltd

รหัสผู้ประกอบการ : EM17090018

ประกอบการธุระกิจด้านโรงแรมมีโรงแรมในเครือทั้งหมด 2 โรงแรม
1 โรงแรม รามาดา ภูเก็ต เซาท์ซี สถานที่ จ.ภูเก็ต
2.โรงแรม เดอะแกรนด์ เซาท์ซี เขาหลัก บีช รีสอร์ท สถานที่ จ.พังงา

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

ภูเก็ต , เมืองภูเก็ต

09/10/2560

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

พังงา , ตะกั่วป่า

09/10/2560

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Southsea Karon Co.Ltd
  • 204 ถนนกะรน ต.กะรน อ.เมือง
    จ.ภูเก็ต 83100

    เลขที่ผู้เสียภาษี 0835531000521
    อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
  • Tel : 076370888 EXT 503 ,562
  • Fax : 076370899
Top