บริษัท เคบีวาย อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17090080

บริษัท เคบีวาย อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
คือผู้ผลิตระบบอินเตอร์แอคทีฟ และสือมัลติมีเดียของเมืองไทย


ทำไม่ต้องเป็น เคบีวาย.....


ทางบริษัทเคบีวายอินเตอร์แอคทีฟ จำกัด มีทีมวิศวกรคอยให้คำคำปรึกษาด้านระบบอินเตอร์แอคทีฟ และสือมัลติมีเดีย เพราะระบบอินเตอร์แอคทีฟของบริษัทผลิตขึ้นโดยทีม
วิศวกรของ บริษัท ทำให้เราเข้าใจในระบบของเราเป็นอย่างดี

ทาง บริษัท เคบีวาย อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด สามารถจัดทำ สือมัลติมีเดีย เพื่อให้ตรงกับ รูปแบบการนำเสนอของผลิตภัณฑ์ หรือลักษณะของงาน ดังนั้น ความน่าสนใจจึงขึ้นอยู่
กับรูปแบบของ สือมัลติมีเดียรวมกับระบบ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เคบีวาย อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
  • 44/246 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แยก 1 แขวงสีกัน
    เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
  • Tel : 0863516024
  • Website : http://www.kby-interactive.com
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/kbyinteractive/?fref=ts
  • Line ID : thitisquall
Top