บริษัท โปรฟอมา เทคโนโลยี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17090082

บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายตู้แร็คแบรนด์ "SolidTech Rack"
และจำหน่ายสินค้าไอที ทุกชนิด

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

06/03/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

06/03/2561

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โปรฟอมา เทคโนโลยี จำกัด
  • 84/316 หมู่ 7 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ
    เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 028481775
  • Fax : 028481665
  • Website : http://www.solidtechrack.com
Top