บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17100047

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ทั้งนี้ สำนักงานใหญ่ จะย้ายที่ตั้งไปยังคลองหลวง 26 ปทุมธานี ประมาณเดือนธันวาคม 2560

เปิดรับ 7 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
  • 252 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน
    แขวงจันทรเกษม
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 02-9419631-2
  • Fax : 02-9419819
  • Website : http://www.sl-estate.com
Top