บริษัท อัมไพร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17110002

เป็นบริษัท ที่ประกอบเครื่องทดสอบอิเล็คโทรนิค

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อัมไพร์ จำกัด
  • 41/2 หมู่ 12 ตำบล คลองข่อย
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 021596319
  • Fax : 021596317
Top