บริษัท เซียม เวอร์คส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17110003

ประเภทกิจการ
- ดำเนินธุรกิจด้านรับออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และผลิตงานสื่่อนิทรรศการ ทั้งนิทรรศการชั่วคราว งานนิทรรศการเคลื่อนที่ และงานนิทรรศการถาวร
- จัดการกิจกรรม งานพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนงานตกแต่งสำนักงาน และบริหารการจัดการโครงการพิเศษ

เปิดรับ 7 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

17/05/2562

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เซียม เวอร์คส จำกัด
  • 436/87-94 อาคาร TC Tower ซ.20 มิถุนา ถ.20 มิถุนา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : +66800835686
  • Fax : 026902685
Top