บจก.ภัทรกิจ เคมิคอล

รหัสผู้ประกอบการ : EM17120017

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.ภัทรกิจ เคมิคอล
  • 111/9 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต 16/13 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 026915178-80
  • Fax : 026914300
  • Website : http://www.patarakit.co.th
Top