บริษัท ยามาเซ็น เอเชีย อาร์ แอนด์ ดี จํากัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18020007

Biochar is a renewable agricultural land based on special technology developed by Japan. It is proven in Japan that it is used to improve the soil efficiently.
My company is manufacturing and selling BIOCHAR


ผงถ่านชีวภาพ (Biochar) ตรากบเกษตร เป็นสารปรับปรุงดินแบบเกษตรยั่งยืนโดยผ่านกรรมวิธีพิเศษด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพิสูจน์แล้วในประเทศญี่ปุ่นว่านำไปใช้ปรับปรุงผืนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ของฉันคือการผลิตและจำหน่าย BIOCHAR

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท ยามาเซ็น เอเชีย อาร์ แอนด์ ดี จํากัด
 • 9/6 Supalai Premier, Ratchada Pisek Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120

  9/6 อาคารศุภาลัยพรีเมียร์-รัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
  バンコク
  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 • Tel : 0952691010
 • Fax : 02 163 4017
 • Facebook Fanpage : @Kobbiochar
 • Line ID : ikachandesu4044
Top