บริษัท หยวน เชิง ไทย ทัวร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18030002

ต้องการคน ฟัง พูด เขียน ภาษาจีนได้ ติดต่อประสานงานการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท หยวน เชิง ไทย ทัวร์ จำกัด
  • รพ พระราม9
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10320
  • Tel : 0928171161
  • Line ID : minkprim
Top