บริษัท เอฟเวอร์โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18030003

**ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจร ชิ้นส่วน วัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิด สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตและเก็บสำรองพลังงาน และอุปกรณ์การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตและระบบไอทีทุกชนิด**

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน:
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา
3. หนังสือรับรองการผ่านงาน/ฝึกงาน(ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
7. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(ชายไทย)
8. ใบผ่านการอบรมต่างๆ(ถ้ามี)

สวัสดิการพนักงาน:
1.ค่าเดินทาง เดือนละ 500 บาท ไม่ต้องรอผ่านทดลองงาน
2.เบี้ยขยัน เดือนละ 500 บาท ผ่านทดลองงาน 3-4 เดือน
3.ค่าอาหารกลางวัน เดือนละ 500 บาท ไม่ต้องรอผ่านทดลองงาน
4.ประกันสังคม
5.โบนัสตามผลประกอบการ
6.วันหยุดประเพณี ปีละ 13 วัน
7.มีค่าทักษะด้านภาษาสำหรับท่านที่สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้


***ด่วนมากในทุกตำแหน่งงาน***หากสื่อสารภาษาจีนกลาง อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น ได้บ้าง พร้อมสัมภาษณ์ได้เลยในทุกตำแหน่งงาน***(เงินเดือนขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัทและตามที่ตกลงกัน)**สายสำนักงาน ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 07.30-18.00 น. หยุด วันเสาร์ และ วันอาทิตย์**
**สายการผลิต ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. หยุด วันอาทิตย์ ไม่มีกะ**

เปิดรับ 11 ตำแหน่งงาน

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

16/01/2562

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

15/01/2562

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

12/07/2561

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

10/07/2561

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอฟเวอร์โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • 694 หมู่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (นิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตส่งออก ซอยE10)

    **ในบางตำแหน่งงานในด้านสวัสดิการและเงินเดือนขึ้นอยู่กับตามที่ตกลงกับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท และ ในทุกตำแหน่งงาน หากสื่อสารภาษาจีนกลางได้ จะพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก**
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  • Tel : 086-2969081
Top