บริษัท เอฟเวอร์โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18030003

**ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจร ชิ้นส่วน วัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิด สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตและเก็บสำรองพลังงาน และอุปกรณ์การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตและระบบไอทีทุกชนิด**

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน:
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา
3. หนังสือรับรองการผ่านงาน/ฝึกงาน(ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
7. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(ชายไทย)
8. ใบผ่านการอบรมต่างๆ(ถ้ามี)

สวัสดิการพนักงาน:
1.ค่าเดินทาง เดือนละ 500 บาท ไม่ต้องรอผ่านทดลองงาน
2.เบี้ยขยัน เดือนละ 500 บาท ผ่านทดลองงาน 3-4 เดือน
3.ค่าอาหารกลางวัน เดือนละ 500 บาท ไม่ต้องรอผ่านทดลองงาน
4.ประกันสังคม
5.โบนัสตามผลประกอบการ
6.วันหยุดประเพณี ปีละ 13 วัน
7.มีค่าทักษะด้านภาษาสำหรับท่านที่สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้


***ด่วนมากในทุกตำแหน่งงาน***หากสื่อสารภาษาจีนกลาง อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น ได้บ้าง พร้อมสัมภาษณ์ได้เลยในทุกตำแหน่งงาน***(เงินเดือนขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัทและตามที่ตกลงกัน)

**สายสำนักงาน ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 07.30-18.00 น. หยุด วันเสาร์ และ วันอาทิตย์**
**สายการผลิต ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. หยุด วันอาทิตย์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท เอฟเวอร์โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 694 หมู่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (นิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตส่งออก ซอยE10)

  **ในบางตำแหน่งงานในด้านสวัสดิการและเงินเดือนขึ้นอยู่กับตามที่ตกลงกับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท และ ในทุกตำแหน่งงาน หากสื่อสารภาษาจีนกลางได้ จะพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก**

  ******ด่วนมากในตำแหน่งงานขาย (ทั้ง Sales Office และ Sales ออกหาลูกค้า*********
  ด่วนมากใน 5 ตำแหน่ง ดังนี้
  1. ขาย
  2.จัดซื้อ
  3.ประชาสัมพันธ์
  4.เจ้าหน้าที่บุคคล
  5.เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
  ในทุกตำแหน่งงานเน้น สามารถสื่อสารภาษาจีนกลาง อังกฤษ หรือญี่ปุ่นได้บ้าง และเน้นประสบการณ์ในชิ้นส่วนอิล็กทรอนิกส์ และชุดสายไฟ Wire Harness************ด่วนมาก************* หรือส่งประวัติมาที่ darunee198190@gmail.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-2969081 เจ้าหน้าที่บุคคล (คุณดา)
  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
 • Tel : 086-2969081
Top