บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18040008

บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการจัดการและให้บริการระบบสารสนเทศแบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้าน IT และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้แทนชั้นนำในประเทศไทย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
  • 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า อาคารบี ชั้น 17 ถนนพระรามเก้า
    แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 022462550-3
  • Fax : 022462554
  • Website : http://www.bluesystem.co.th
Top