บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18040021

บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด
  • 24/1 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 10400
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-214-7088 ต่อ 600
  • Fax : 02-214-7090
  • Website : http://www.thegrand-ub.com
Top