บริษัท ซิสเต็ม แอ๊ดไวเซอร์ กรุ๊ป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18040025

บริษัท ซิสเต็ม แอ๊ดไวเซอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำด้านวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากว่า 28 ปีแล้ว และเป็นบริษัทฯที่คัดสรรสิ่งที่ดีและเหมาะสมให้กับลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายงานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จึงต้องการเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพ เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯเป็นจำนวนมาก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ซิสเต็ม แอ๊ดไวเซอร์ กรุ๊ป จำกัด
  • 48/1-2 อาคาร SAG ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 022760133
Top